Sklep internetowy sklep.prastara.pl to bezpieczne zakupy.

Z naszej strony dbamy o wszelkie szczegóły, aby aby chronić poufność informacji przekazywanych przez Klien-tów. Cenimy prywatność i bezpieczeństwo zakupów oraz staramy się zbierać informacje, które pozwolą nam jeszcze lepiej dopasować usługi, aby spełniały potrzeby Klienta.  W sklepie.prastara.pl dbamy i zapewniamy:  

Poufność — nigdy nie udostępniamy żadnych danych osobowych przekazywanych przez Klientów za pośrednictwem witryn internetowych bez wyraźnej zgody zaintereso-wanych oraz postępujemy zgodnie z zasadami ochrony poufności informacji (Polityka Prywatności).  

Bezpieczeństwo — w ramach środków bezpieczeństwa używamy między innymi tech-nologii szyfrowania SSL, aby zapewnić ochronę danych osobowych. Protokół SSL to za-bezpieczenie, które pozwalaj na zakodowanie przesyłanych pomiędzy Klientem a skle-pem danych.  

Zgodność z przepisami prawa — obowiązują nas przepisy prawa polskiego umożliwia-jące Klientowi zakupy na odległość, zwrot produktów bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Ponadto spełniamy obowiązujące standardy:      

* warunki sprzedaży są czytelnie opisane w regulaminie sklepu      
* dane naszej firmy są jawne i dostępne publicznie na stronie sklepu
* przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych      
* produkty dostarczamy  zgodnie z zamówieniem      
* w przypadku zaistnienia nieprawidłowości stosujemy procedurę rozpatrywania skargi.

 Zakupy w sklep.prastara.pl to bezpieczne i wygodne zakupy.